Thursday, May 20, 2010

"Autobiografski tragovi u prozi Laze K. Lazarevica"

Kњига Иване Зечевић, Aутобиографски трагови у прози Лазе Лазаревића, проистекла је из дипломског рада, одбрањеног 2006 године на Катедри за српску књижевност Филолошког факултета у Београду. Ауторка је пажљивим упоређивањем биографских докумената са приповијеткама и другим текстовима знаменитог српског писца открила запретано поље асоцијативног памћења/сјећања, преплет зрака из прошлости са имагинативним ткањем приче. Обухватила је поред познатих приповиједака Лазе К. Лазаревића такође његову прозну заоставштину и преписку. Пратила је пажљиво и инвентивно приповједачев животни пут од Шапца до Београда и Берлина, школовање, ужу и ширу породицу, круг пријатеља, његову каријеру (један од најистакнутијих београдских љекара), приватни живот и мучно отимање од болести и ране смрти. Истраживања Иване Зечевић бацају ново свјетло на везе између јаве живота и сна /маште у процесима настајања ненадмашног и незамјенљивог дјела Лазе Лазаревића . Душан Иванић